Decentralized Төвлөрсөн бус

Anyone can run a Jamuha node on their own to participate in our consensus. No single point of failure Жамуха node-г хүн бүр ажиллуулж платформд хувь нэмрээ оруулах боломжтой. Хэн нэгэн оролцогч давуу эрх мэдэл эдлэн зөвхөн өөрт ашигтай байдлыг бий болгох боломжгүй.

Trust-free Итгэлцэл

A participant does not have to place trust in any party. Using Jamuha platform can eliminate or limit sovereignty of intermediaries Платформын хэрэглэгч хэн нэгэн этгээдэд итгэлцэл хүлээлгэх шаардлагагүй. Жамуха платформыг ашигласнаар дундын зуучлагчдын давуу талыг үгүй хийх, цаашлаад дундын зуучлагчийн шаардлагагүй болно

Business ready Бизнест ашиглахад бэлэн

We aim to deliver the most streamlined experience for developers and enterprises. We have multiple successful business cases integrated on our blockchain platform Жамуха платформын бизнес давхаргыг ашиглан маш хялбараар өөрийн бизнес үйл ажиллагааг блокчэйнтэй нийцүүлэн хөгжүүлэх боломжтой.

Jamuha Introduction

Introduction to National Blockchain Platform "National Blockchain Platform" төслийн танилцуулга

Use cases Хэрэглээ

We will provide following blockchain solutions to the small and medium enterprises and general public Бид дараах бизнесийн салбарууд болон нийгэмд зориулсан блокчэйн шийдлүүдийг санал болгож байна


Our Partners Хамтрагч байгууллагууд


If you are a developer Хэрвээ та хөгжүүлэгч бол

Ever wanted to learn how to write a decentralized application (dApp)? Ever wondered how blockchain works behind the scene? Join the Jamuha community and we will help you explore endless possibilities of the blockchain powered future Decentralized app (dApp) яаж бичдэг талаар сонирхож байв уу? Блокчэйн цаанаа яг яаж ажиллаад байгааг сонирхож байв уу? Тийм бол та Жамуха хөгжүүлэлтийн хүрээлэлд орж блокчэйнд суурилсан ирээдүйн боломжуудыг нээхэд тань бид тусалъя

coming soon...тун удахгүй...

Main Features Үндсэн үзүүлэлтүүд

Smart Contract

Smart contracts on jamuha will enable your business to integrate with blockchain. Jamuha platform uses WASM binary format so that you can write smart contracts in C/C++/Rust/TS Бизнесийн шийдлийг блокчэйн платформд нэвтрүүлэхийн тулд “smart contract” ашигладаг. Жамуха платформ нь WASM binary форматыг дэмждэг учир C/C++/Rust/TypeScript програмчлалын хэлнүүд дээр “smart contract”-ийн хөгжүүлэлтийг хийх боломжтой.

Speed Хурд

Jamuha Platform Consensus Algorithm (JPCA) will maintain a block time of 10 seconds or less. A single block may contain more than 1000 transactions Jamuha Platform Consensus Algorithm (JPCA) нь шинэ блок үйлдвэрлэх хугацааг 10 секундээс хэтрүүлэхгүй байлгана. Нэг блок 10,000 ба түүнээс дээш гүйлгээг агуулж болно.

Stable transaction fee Хямд/Тогтвортой зардал

Jamuha platform uses dual token economic model to keep the transaction cost as low as possible and as much as stable while addressing common issues amongst blockchain networks Өнөөгийн блокчэйний зах зээл нь ханшийн хэт савалгаатай, хиймлээр үүсэх ханшийн хөөрөгдлийг таамаглах боломжгүй, хөрвөх чадвар муутай байна. Жамуха платформ нь хосолсон токентой эдийн засгийн загвар хэрэглэж дээрх асуудлуудыг шийдвэрлэхээс гадна зардлыг хамгийн бага, тогтвортой байлгана.

Consensus

Jamuha Platform Consensus Algorithm (JPCA) makes use of existing BFT protocols and improves upon it. Benefits are: minimal consensus reaching time, high-performance and energy efficiency JPCA буюу "Jamuha Platform Consensus Algorithm"-г өмнө судлагдсан "BFT" протоколууд дээр суурилан бүтээсэн. "BFT" төрлийн протокол ашиглахын давуу талуудыг дурдвал: зөвшилцөлд хурдан хүрдэг, өндөр хурдтай, эрчим хүчний хэмнэлттэй.

Voting system Санал асуулга

Any significant change to the platform will be decided by users of the platform itself. No central authority can set the rules alone and make changes to the network. Платформд оруулах томоохон өөрчлөлт шинэчлэлтүүдийг платформын нийт хэрэглэгчдийн санал асуулгаар шийдэх бөгөөд дан ганц этгээд дур мэдэн платформд өөрчлөлт оруулах боломжгүй

Open source Нээлттэй эхийн код

Jamuha platform is open to anyone who wants to develop and propose an improvement. Every proposal will be peer-reviewed and eventually would make its way to the voting system Платформын эх код дээр хөгжүүлэлт хийх хүсэлтэй хүн болгонд Жамуха платформ нээлттэй байх болно. Сайжруулалт шинэчлэлтийг хүн бүхэн санал болгох боломжтой.


Meet the Jamuha team

Our folks with wide range of expertise have gathered from various industries have teamed up to work on Jamuha blockchain platform. Төрөл бүрийн салбарын туршлагатай, олон төрлийн төслийг амжилттай гүйцэтгэсэн баг хамт олон сэтгэл, зорилго нийлэн Жамуха платформыг хөгжүүлж байна.

Team 1

Lkhamsuren "Zaza" Ganbold Г.Лхамсүрэн

CEO Гүйцэтгэх захирал
Team 1

Moobi Б.Мөнх-эрдэнэ

CTO Технологи хариуцсан захирал
Team 1

Bapuka Б.Батпүрэв

Integration team lead Интеграцчилалын багийн ахлах
Team 1

Atu Oma М.Алтантулга

Research team lead Судалгааны багийн ахлах
Team 1

EB Н.Энхбат

Development team lead Хөгжүүлэлтийн багийн ахлах
Team 1

Hulan B Б.Хулан

Project manager Төслийн менежер
Team 1

Bolor Battur Б.Болор

TechOps team lead Аюулгүй байдлын багийн ахлах
Team 1

Esonerdene Ganbold Г.Есөн-эрдэнэ

dApp developer dApp хөгжүүлэгч
Team 1

Satjan S С.Сатжан

dApp developer dApp хөгжүүлэгч
Team 1

Haliun B Б.Халиун

dApp developer dApp хөгжүүлэгч
Team 1

Tulga Battogtokh Б.Тулга

dApp developer dApp хөгжүүлэгч
Team 1

Battamir Adilbish А.Баттамир

Technical advisor технологийн зөвлөх

Roadmap Төлөвлөгөө

Oct 20172017/10
Blockchain R&D Блокчэйн технологийн судалгаа

Research and develop prior knowledge of
blockchain and it's principles

Oct 20182018/10
Proof of Concept Туршилын хувилбар

Demonstration of main functionalities of
the network and realization of its feasibility

Nov 20182018/11
Project announcement Дотоодын нээлт

Reveal the project to the public for the
first time and give the brief introduction

Apr 20192019/04
Alpha Альфа хувилбар

Implementation of consensus,
virtual machine, smart-contracts

Jun 20192019/06
Launch Testnet эхлүүлэх

Release of block-explorer,
api interfaces & business layer

Jul 20192019/07
Partnership Хамтын ажиллагаа

Боловсролын салбар (ИЗИС)
Даатгалын салбар

Aug 20192019/08
Partnership Хамтын ажиллагаа

Дүйнхэр тэргүүн ХХК (үхрийн аж ахуй)
Гацуурт ХХК (хүнс, хөдөө аж ахуй)

Sep 20192019/09
Partnership Хамтын ажиллагаа

Trade.mn, UBEX, хөрөнгийн зах зээл

Oct 20192019/10
Partnership Хамтын ажиллагаа

Эрүүл мэндийн салбар
Санхүүгийн салбар (QPay, GrapeCity)

Nov 20192019/11
Launch Mainnet эхлүүлэх

Release of wallet applications
stable node client

Dec 20192019/12
Partnership Хамтын ажиллагаа

Террасофт (эмнэлгийн лабораториуд)

Feb 20202020/02
Global announcement Олон улсын нээлт

Announcement of
international partnerships

Mar 20202020/03
Global cooperations Гадаад улс орнуудтай хийх хамтын ажиллагааг эхлүүлэх

International roadshows, partnerships